Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Swiętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku

Nazwa postępowania Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świetokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z 2020 r., poz. 288, 2320)

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z 2020 r., poz. 288, 2320)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00277706/01 z dnia 22.11.2021 rok

Identyfkator postępowania miniPortal: 036d5278-6679-43b2-9d9b-d20bbf12654f data publikacji 22.11.2021 rok

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin składania ofert: 2.12.2021 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 2.12.2021 rok godz. 11:00

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 07.12.2021, 14:00

Informacja z otwarcia ofert 2.12.2021

Utworzono dnia 02.12.2021, 11:43

Infomacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Utworzono dnia 02.12.2021, 09:11

Załącznik Nr 10 Identyfikator postępowania miniPortal

Utworzono dnia 22.11.2021, 12:01

Załącznik Nr 9 - Wykaz zrealizowanych usług

Utworzono dnia 22.11.2021, 12:00

Załącznik Nr 8 Oświadczenie dot. zatrudnienia na podstawie art. 95 ust. 1

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:55

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku Nr 4 i 5 do SWZ

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:53

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. przynależności do tej smej grupy kapitałowej

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:50

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:49

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:49

Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:48

Załącznik Nr 2 Wzór umowy

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:47

Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:47

Specyfikacja warunków zamówienia

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:46

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00277706/01 z dnia 22.11.2021

Utworzono dnia 22.11.2021, 11:45

Informacje

Liczba wyświetleń: 117
Utworzono dnia: 22.11.2021

ePUAP

Historia publikacji

  • 07.12.2021 14:00, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 07.12.2021 14:00, Administrator
    Usunięcie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety
  • 07.12.2021 13:59, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety