Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zakup oraz dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społceznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku

Nazwa postępowania Zakup oraz dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świetokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku

Informujemy, iż w związku z prowadzonym postępowaniem została zmienina treść SWZ oraz Załącznik Nr 4.4 do SWZ. Szczegóły znajdują zię w Załączonych dokumentach oraz Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00264500/01 z dnia 10.11.2021 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z 2020 r., poz. 288, 2320)

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z 2020 r., poz. 288, 2320)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00255537/01 z dnia 03.11.2021 rok

Identyfkator postępowania miniPortal: 0fc052fb-a510-4ac0-a0bb-074653df7a6f data publikacji 03.11.2021 rok

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin składania ofert: 18.11.2021 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18.11.2021 rok godz. 11:00

 

 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty

Utworzono dnia 07.12.2021, 14:02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 Świeże warzywa i owoce

Utworzono dnia 01.12.2021, 14:50

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Utworzono dnia 01.12.2021, 14:50

Informacja z otwarcia ofert 18.11.2021

Utworzono dnia 18.11.2021, 15:22

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 18.11.2021

Utworzono dnia 18.11.2021, 10:08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10 listopada 2021 roku

Utworzono dnia 10.11.2021, 12:43

Zmiana Załącznika Nr 4.4 Formularz asortymentowo - cenowy

Utworzono dnia 10.11.2021, 12:42

Zmiana treści SWZ oraz Formularza asortymentowo cenowego

Utworzono dnia 10.11.2021, 12:41

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00255537/01 z dnia 3.11.2021 r.

Utworzono dnia 04.11.2021, 12:15

Załącznik Nr 9 do SWZ Identyfikator postępowania w miniPortalu

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:24

Załącznik Nr 8 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ oraz Nr 6 do SWZ

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:24

Załącznik Nr 7 do SWZ Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:23

Załącznik Nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:22

Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:21

Załącznik Nr 4.8 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 8

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:20

Załącznik Nr 4.7 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 7

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:20

Załącznik Nr 4.6 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 6

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:19

Załącznik Nr 4.5 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 5

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:19

Załącznik Nr 4.4 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 4

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:18

Załącznik Nr 4.3 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 3

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:18

Załącznik Nr 4.2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 2

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:16

Załącznik Nr 4.1 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 1

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:16

Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz ofertowy

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:15

Załącznik Nr 2 do SWZ Wzór umowy

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:13

Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz zopisem poszczególnych Części

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:12

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Utworzono dnia 03.11.2021, 15:11

Informacje

Liczba wyświetleń: 280
Utworzono dnia: 03.11.2021
Dokument wprowadził:
Małgorzata Bucior
Dokument opublikował:
Małgorzata Bucior
Dokument wytworzył:
Małgorzata Bucior
Podmiot udostępniający informację:
DPS

ePUAP

Historia publikacji

  • 07.12.2021 14:02, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty
  • 01.12.2021 14:50, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 Świeże warzywa i owoce
  • 01.12.2021 14:50, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert