Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zakup oraz dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w okresie od stycznia 2023 r. do końca czerwca 2023 r.

Nazwa postępowania: Zakup oraz dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w okresie od stycznia 2023 r. do końca czerwca 2023 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00455300/01 z dnia 23.11.2022 rok

Identyfkator postępowania miniPortal: d6ecbb16-c507-4746-b728-8010821cd39d​ data publikacji 23.11.2022 rok

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin składania ofert: 05.12.2022 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2022 rok godz. 11:00

 

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert 05.12.2022

Utworzono dnia 05.12.2022, 14:50

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 05.12.2022

Utworzono dnia 05.12.2022, 09:05

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00455300/01 z 23.11.2022 roku

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:35

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:34

Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:33

Załącznik Nr 2 do SWZ Wzór umowy

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:33

Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz ofertowy

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:32

Załącznik Nr 4.1 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 1 Świeże warzywa i owoce

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:31

Załącznik Nr 4.2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Kiszonki

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:30

Załącznik Nr 4.3 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 3 Artykuły ogólnospożywcze

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:29

Załącznik Nr 4.4 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 4 Artykuły mleczarskie

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:28

Załącznik Nr 4.5 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 5 Ryby

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:27

Załącznik Nr 4.6 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 6 Mięso i wędliny

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:26

Załącznik Nr 4.7 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy Część 7 Jaja

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:25

Załącznik Nr 4.8 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy dla Części 8 Pieczywo

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:23

Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:22

Załącznik Nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:21

Załącznik Nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:19

Załącznik Nr 8 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ oraz Nr 6 do SWZ

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:18

Załącznik Nr 9 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:16

Załącznik Nr 10 do SWZ Identyfikator postępowania w miniPortaluu

Utworzono dnia 23.11.2022, 16:15

Informacje

Liczba wyświetleń: 111
Utworzono dnia: 23.11.2022
Dokument wprowadził:
Małgorzata Bucior
Dokument opublikował:
Małgorzata Bucior
Podmiot udostępniający informację:
DPS

ePUAP

Historia publikacji

  • 05.12.2022 14:50, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert 05.12.2022
  • 05.12.2022 09:05, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 05.12.2022
  • 23.11.2022 16:35, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00455300/01 z 23.11.2022 roku