Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku

Nazwa postępowania Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świetokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku

Postępowanie zostało unieważnione 09.11.2022 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00422126/01 z dnia 03.11.2022 rok

Identyfkator postępowania miniPortal: f50e8549-c7ab-4e40-96ee-b593659d0036 data publikacji 03.11.2022 rok

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin składania ofert: 16.11.2021 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.11.2021 rok godz. 11:00

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.11.2022

Utworzono dnia 09.11.2022, 14:54

Załącznik Nr 11 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:56

Załącznik Nr 10 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dot. bariery higienicznej w pralni

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:53

Załącznik Nr 12 do SWZ Identyfikator postępowania w miniPortalu

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:49

Załącznik Nr 9 do SWZ Wykaz wykonanych usług

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:42

Załącznik Nr 8 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dot. zatrudnienia

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:42

Załącznik Nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku Nr 4 i 5

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:41

Załącznik Nr 6 do SWZ Oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:40

Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:39

Załącznik Nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:37

Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz ofertowy

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:35

Załącznik Nr 2 do SWZ Wzór umowy

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:34

Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:33

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:32

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00422126/01 z 3.11.2022

Utworzono dnia 03.11.2022, 14:31

Informacje

Liczba wyświetleń: 49
Utworzono dnia: 03.11.2022
Dokument wprowadził:
Małgorzata Bucior
Dokument opublikował:
Małgorzata Bucior
Podmiot udostępniający informację:
DPS

ePUAP

Historia publikacji

  • 09.11.2022 14:55, Administrator
    Edycja strony: Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku
  • 09.11.2022 14:55, Administrator
    Edycja strony: Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku
  • 09.11.2022 14:54, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.11.2022