Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

dostawy

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup oraz dostawa leków, materiałów medycznych, dezynfekcyjnych, pelucho-majtek oraz rękawiczek i akcesoriów ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 7 w 2021 r.

DOKUMENTY, strona 1:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.09.2020

Utworzono dnia 21.12.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.09.2020 dot. przetargu nieograniczonego pn. "Zakup oraz dostawa leków, materiałów medycznych, dezynfekcyjnych, pielucho-majtek oraz rękawiczek i akcesoriów ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu...
czytaj dalej » na temat: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.09.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części V dot. ZP.271.09.2020

Utworzono dnia 21.12.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części V Rękawice i akcesoria ochronne dot. ZP.271.09.2020 przetargu nieograniczonego pn. "Zakup oraz dostawa leków, materiałów medycznych, dezynfekcyjnych, pielucho-majtek oraz rękawiczek i akcesoriów ochronnych dla Domu...
czytaj dalej » na temat: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części V dot. ZP.271.09.2020

Odpowiedzi na Zapytania dot. przetargu nieograniczonego ZP.271.09.2020 (4)

Utworzono dnia 23.11.2020
Odpowiedź na zapytanie dot. postępowania ZP.271.09.2020 pn. Zakup oraz dostawa leków, materiałów medycznych, dezynfekcyjnych, Pielucho-Majtek oraz rękawiczek i akcesoriów ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 w 2021 r., w...
czytaj dalej » na temat: Odpowiedzi na Zapytania dot. przetargu nieograniczonego ZP.271.09.2020 (4)

Załączniki:

Ogłoszenie nr 610419-N-2020 z dnia 16.11.2020 r.

Utworzono dnia 16.11.2020, 11:01
Ogłoszenie nr 610419-N-2020 z dnia 16.11.2020 r.

Załącznik Nr 13 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:53
Załącznik Nr 13 do SIWZ - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Wzór Specyfikacji faktuty dotyczący pozycji refundowanych (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:51
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Wzór Specyfikacji faktuty dotyczący pozycji refundowanych (1)

Załącznik Nr 12 do SIWZ - Wzór Specyfikacji faktuty dotyczący pozycji refundowanych

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:50
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Wzór Specyfikacji faktuty dotyczący pozycji refundowanych

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:49
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (1)

Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:49
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wykaz podwykonawców (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:47
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wykaz podwykonawców (1)

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wykaz podwykonawców

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:47
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wykaz podwykonawców

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie RODO (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:46
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie RODO (1)

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie RODO

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:46
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Oświadczenie RODO

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:45
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami (1)

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:45
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie p przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:44
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie p przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (1)

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie p przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:43
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie p przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:42
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (1)

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:42
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:40
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (1)

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:40
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4.V do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części V Rękawice i akcesoria ochronne (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:39
Załącznik Nr 4.V do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części V Rękawice i akcesoria ochronne (1)

Załącznik Nr 4.V do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części V Rękawice i akcesoria ochronne

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:38
Załącznik Nr 4.V do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części V Rękawice i akcesoria ochronne

Załącznik Nr 4.IV do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części IV Środki dezynfekcyjne (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:37
Załącznik Nr 4.IV do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części IV Środki dezynfekcyjne (1)

Załącznik Nr 4.IV do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części IV Środki dezynfekcyjne

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:36
Załącznik Nr 4.IV do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części IV Środki dezynfekcyjne

Załącznik Nr 4.III do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części III Pielucho-Majtki (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:35
Załącznik Nr 4.III do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części III Pielucho-Majtki (1)

Załącznik Nr 4.III do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części III Pielucho-Majtki

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:35
Załącznik Nr 4.III do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części III Pielucho-Majtki

Załącznik Nr 4.II do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części II Materiały medyczne (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:33
Załącznik Nr 4.II do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części II Materiały medyczne (1)

Załącznik Nr 4.II do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części II Materiały medyczne

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:33
Załącznik Nr 4.II do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części II Materiały medyczne

Załącznik Nr 4.I do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części I Leki refundowane oraz ze 100% odpłatnością (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:32
Załącznik Nr 4.I do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części I Leki refundowane oraz ze 100% odpłatnością (1)

Załącznik Nr 4.I do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części I Leki refundowane oraz ze 100% odpłatnością

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:31
Załącznik Nr 4.I do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Części I Leki refundowane oraz ze 100% odpłatnością

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (1)

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:29
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (1)

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:28
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:28
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:27
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia

Utworzono dnia 16.11.2020, 10:25
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje

Liczba wyświetleń: 4937
Utworzono dnia: 11.10.2019
Dokument wprowadził:
Małgorzata Bucior
Dokument opublikował:
Małgorzata Bucior
Dokument wytworzył:
Małgorzata Bucior
Podmiot udostępniający informację:
DPS ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Św.

ePUAP

Historia publikacji

  • 21.12.2020 14:36, Administrator
    Dodanie dokumentu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.09.2020
  • 21.12.2020 14:26, Administrator
    Dodanie dokumentu: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części V dot. ZP.271.09.2020
  • 26.11.2020 15:17, Administrator
    Dodanie dokumentu: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZP.271.09.2020 pn. Zakup oraz dostawa leków, materiałów medycznych, dezynfekujących, pielucho-majtek oraz rękawiczek i akcesoriów ochronnych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7