Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zakup oraz dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowiecu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku

Nazwa postępowania Zakup oraz dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świetokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2022 roku

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z 2020 r., poz. 288, 2320)

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z 2020 r., poz. 288, 2320)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00305518/01 z dnia 8 grudnia 2021 rok

Identyfkator postępowania miniPortal: 96dfe407-1ea4-4f52-8868-8edf9f3b339b data publikacji 8 grudnia 2021 rok

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin składania ofert: 20.12.2021 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.12.2021 rok godz. 11:00

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkozystniejszej oferty

Utworzono dnia 28.12.2021, 07:49

Informacja z otwarcia ofert 20.12.2021

Utworzono dnia 20.12.2021, 13:03

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 20.12.2021

Utworzono dnia 20.12.2021, 09:33

Załącznik Nr 9 do SWZ

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:16

Załącznik Nr 8 do SWZ

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:16

Załącznik Nr 7 do SWZ

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:16

Załącznik Nr 6 do SWZ

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:15

Załącznik Nr 5 do SWZ

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:14

Załącznik Nr 4 do SWZ Formulaz asortymentowo - cenowy

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:14

Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz ofertowy

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:13

Załącznik Nr 2 do SWZ Wzór umowy

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:13

Załącznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:12

Specyfikacja warunków zamówienia

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:12

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00305518/01

Utworzono dnia 08.12.2021, 15:12

Informacje

Liczba wyświetleń: 111
Utworzono dnia: 08.12.2021

ePUAP

Historia publikacji

  • 28.12.2021 07:49, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze najkozystniejszej oferty
  • 20.12.2021 13:03, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert 20.12.2021
  • 20.12.2021 09:33, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 20.12.2021