Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku

Nazwa postępowania Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku

Postępowanie zostało unieważnione dnia 02.12.2022 roku 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00442293/01 z dnia 16.11.2022 rok

Identyfkator postępowania miniPortal: c725c193-2e03-4cb6-829f-33d60a99dd34 data publikacji 16.11.2022 rok

Adres strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin składania ofert: 28.11.2022 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2022 rok godz. 11:00

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 02.12.2022

Utworzono dnia 02.12.2022, 12:25

Informacja z otwarcia ofert 28.11.2022 r.

Utworzono dnia 28.11.2022, 13:22

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 28.11.2022

Utworzono dnia 28.11.2022, 08:52

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00442293/01 z 16.11.2022

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:24

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:20

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:19

Załącznik Nr 2 Wzór umowy

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:18

Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:17

Załącznik Nr 4 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dot. braku podstaw do wykluczenia

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:17

Załącznik Nr 5 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:15

Załącznik Nr 6 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:14

Załącznik Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku Nr 4 i 5

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:13

Załącznik Nr 8 Oświadczenie wykonawcy dot. zatrudnienia

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:12

Załącznik Nr 9 Wykaz wykonanych usług

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:11

Załącznik Nr 10 Oświadczenie Wykonawcy dot. bariery higienicznej

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:09

Załącznik Nr 11 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:08

Załącznik Nr 12 Identyfikator postępowania

Utworzono dnia 16.11.2022, 15:08

Informacje

Liczba wyświetleń: 92
Utworzono dnia: 16.11.2022
Dokument wprowadził:
Małgorzata Bucior
Dokument opublikował:
Małgorzata Bucior
Podmiot udostępniający informację:
DPS

ePUAP

Historia publikacji

  • 02.12.2022 12:25, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 02.12.2022
  • 02.12.2022 12:24, Administrator
    Edycja strony: Wykonanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7 w 2023 roku
  • 28.11.2022 13:22, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert 28.11.2022 r.