Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terapia zajęciowa

     Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci zajęciowi starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. Organizacja terapii zajęciowej  w naszym Domu jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

        Prowadzona jest terapia zajęciowa dla mieszkańców, która  stwarza szansę wyrażenia siebie w takiej formie twórczości jaka  odpowiada  indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.

       Terapia zajęciowa jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej i ma na celu włączenie mieszkańca w normalny nurt życia domu i społeczeństwa. Zajęcia w terapii zajęciowej poprawiają wartość podopiecznego jako jednostki społecznej, otwiera, także nowe możliwości życiowe, rozwija wyobraźnię i zainteresowania. Inspiruje, także do wyrażania siebie w nowych technikach, odwraca uwagę o ciągłej myśli o chorobie, usuwa lęk i rozmyślanie nad przeszłością.