Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podstawy funkcjonowania

       DPS podlega Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Św., a bezpośredni nadzór sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Działalność Domu oparta jest na zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/319/13 przez Zarząd Powiatu Ostrowca Św. z dnia 29.10.2013 r. Statucie Domu Pomocy Społecznej, który określa jego funkcje i zadania.