Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki przyjęcia

Zasady przyjęciai i odpłatność

     Celem działań naszego Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych oraz religijnych. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 przyjmuje mieszkańców na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu, wydanej przez gminę zgodnie z miejscem zamieszkania osoby.

Osoba, która stara się o przyjęcie do naszego Domu powinna:

  1. Skontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem  socjalnym pod nr  41 262 00 23 wew. 213 lub 214.  
  2. Udać się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, w celu złożenia podania o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
    w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7. 

Ośrodek Pomocy Społecznej bada sytuację, wysyła pracownika socjalnego i po zebraniu stosownej dokumentacji, wydaje decyzję o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją,  PCPR na terenie którego usytuowany jest DPS, wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadamia pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS.

Personel DPS-u  organizuje pokój dla nowego mieszkańca, informuje współlokatora i współmieszkańców o przybyciu nowego domownika.

Dyrektor Domu wita nowego mieszkańca, natomiast pracownik socjalny zapoznaje go z otoczeniem, współmieszkańcami, personelem oddziału, przedstawia regulamin pobytu w Domu.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7 w Ostrowcu Św. w 2021 r.  wynosi – 3333,19 zł.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą :

  • Mieszkaniec 70% swojego dochodu;
  • Krewni: małżonek, zstępni przed wstępnymi ( rodzice-dziadkowie, dzieci-wnuki );
  • Gmina, z której osoba została skierowana