Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

"Bezpieczna Przyszłość"

                 

 

„Bezpieczna Przyszłość”

W dniu 31 marca 2021 r. została podpisana umowa dot. realizacji grantu w ramach Projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20 - Działanie 2.8 „Rozwój finansowanego  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacjiPOWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej 7 w (27-400) Ostrowcu Świętokrzyskim dzięki ścisłej współpracy i pomocy ze strony Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach
w/w Projektu.

Wysokość dofinansowania wynosi: 186 257,34 zł.

Grantodawca: Województwo Świętokrzyskie

Realizator Projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Celem udzielenia Grantu jest wsparcie jednostek takich jak Domy Pomocy Społecznej, w tym jego mieszkańców i personelu. Wsparcie opiera się na możliwości zakupu wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej oraz wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Mając na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Ryzyko zakażenia i wystąpienia choroby wśród mieszkańców domów pomocy społecznej, osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekunów jest wysokie, a ewentualne pojawienie się ogniska zakażenia może spowodować deficyty w zakresie sprawowania właściwej opieki i wsparcia oraz wymagać będzie podjęcia zdecydowanych działań, w tym izolacji osób zarażonych.

Pozyskane w projekcie środki pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców DPS poprzez zakup środków ochrony indywidualnej.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 100
Utworzono dnia: 16.04.2021
Dokument wprowadził:
Małgorzata Bucior
Dokument opublikował:
Małgorzata Bucior
Dokument wytworzył:
Małgorzata Bucior
Podmiot udostępniający informację:
DPS ul. Grabowiecka 7, 27-400 Ostrowiec Św.

ePUAP

Historia publikacji

  • 16.04.2021 14:01, Administrator
    Dodanie dokumentu: "Bezpieczna Przyszłość"